CAMERA HD-TVI HIKVISION

Mã sản phẩm: DS-2CE56F1T-IT3

Camera HDTVI 3.0, bán cầu 3MP

1,020,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16F1T-IT3

Camera HDTVI 3.0 thân trụ

1,068,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE56F1T-ITM

Camera HDTVI 3.0, bán cầu 3MP

648,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16F1T-IT

Camera HDTVI 3.0MP

696,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-IT3

Camera bán cầu FullHD1080P

834,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IT5

Camera thân ống FullHD 1080P

960,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IT3

Camera thân ống FullHD 1080P

912,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-IRP

Camera bán cầu FullHD 1080P

492,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IRP

Camera thân ống FullHD 1080P

534,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IR

Camera thân ống FullHD 1080P

582,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-ITPF

Camera thân ống 2MP

600,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-ITF

Camera thân ống 2MP

648,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE56B2-IPF

Camera bán cầu FullHD 1080P

420,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16B2-IPF

Camera thân ống Full HD1080P

420,000đ