» Sản phẩm »

Sản phẩm

Mã sản phẩm: HTP-04HIK-L

Trọn bộ 4 Camera HD 1080 2.0MP

4,200,000đ

Mã sản phẩm: HTP-03HIK-L

Trọn bộ 3 Camera HD 1080 2.0MP

3,500,000đ

Mã sản phẩm: HTP-02HIK-L

Trọn bộ 2 Camera HD 1080 2.0MP

2,900,000đ

Mã sản phẩm: COMBO: DS-2CV1021G0-IDW1

COMBO: DS-2CV1021G0-IDW1

1,600,000đ

Mã sản phẩm: COMBO: C3WN

COMBO: C3WN

1,450,000đ

Mã sản phẩm: COMBO: CS-C6N-A0-1C2WFR

COMBO: CS-C6N-A0-1C2WFR

1,100,000đ

Mã sản phẩm: COMBO: DS-2CV2Q21FD-IW(B)

COMBO: DS-2CV2Q21FD-IW(B)

1,450,000đ

Mã sản phẩm: DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi hình Turbo HD 3.0 16 kênh vỏ nhựa

2,508,000đ

Mã sản phẩm: DS-7108HGHI-F1/N

Đầu ghi hình Turbo HD 3.0 8 kênh vỏ nhựa

1,464,000đ

Mã sản phẩm: DS-7108HGHI-F1

Đầu ghi hình Turbo HD 3.0  8 kênh vỏ nhựa

1,986,000đ

Mã sản phẩm: DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi hình Turbo HD 3.0 4 kênh vỏ nhựa

1,152,000đ

Mã sản phẩm: DS-7732NI-I4(B)

Đầu ghi hình NVR 32 kênh H.265+

12,486,000đ

Mã sản phẩm: DS-7716NI-I4(B)

Đầu ghi hình NVR 16 kênh H.265+

10,920,000đ

Mã sản phẩm: DS-7732NI-K4/16P

Đầu ghi hình NVR 32 kênh H.265+

13,692,000đ

Mã sản phẩm: DS-7732NI-K4

Đầu ghi hình NVR 32 kênh H.265+

9,822,000đ

Mã sản phẩm: DS-7632NI-K2

Đầu ghi hình NVR 32 kênh H.265+

6,102,000đ

Mã sản phẩm: DS-7716NI-K4/16P

Đầu ghi hình NVR 16 kênh H.265+

11,442,000đ

Mã sản phẩm: DS-7716NI-K4

Đầu ghi hình NVR 16 kênh H.265+

7,632,000đ

Mã sản phẩm: DS-7616NI-K2/16P

Đầu ghi hình NVR 16 kênh H.265+

7,578,000đ

Mã sản phẩm: DS-7616NI-K2

Đầu ghi hình NVR 16 kênh H.265+

3,816,000đ

Mã sản phẩm: DS-7616NI-K1(B)

Đầu ghi hình NVR 16 kênh H.265+

2,664,000đ

Mã sản phẩm: DS-7608NI-K2/8P

Đầu ghi hình NVR 8 kênh H.265+

5,538,000đ

Mã sản phẩm: DS-7608NI-K1/8P(B)

Đầu ghi hình NVR 8 kênh H.265+

4,182,000đ

Mã sản phẩm: DS-7608NI-K2

Đầu ghi hình NVR 8 kênh H.265+

3,342,000đ

Mã sản phẩm: DS-7608NI-K1(B)

Đầu ghi hình NVR 8 kênh H.265+

2,298,000đ

Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1/4P

Đầu ghi hình NVR 4 kênh H.265+

3,660,000đ

Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1/4P

Đầu ghi hình NVR 4 kênh H.265+

3,660,000đ

Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1/4P(B)

Đầu ghi hình NVR 4 kênh H.265+

3,138,000đ

Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1(B)

Đầu ghi hình NVR 4 kênh H.265+

2,088,000đ

Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1/8P/M

Đầu ghi hình NVR 8 kênh vỏ sắt

3,294,000đ

Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1/M

Đầu ghi hình NVR 8 kênh vỏ sắt

1,722,000đ

Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1

Đầu ghi hình NVR 8 kênh vỏ nhựa

1,620,000đ

Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1/4P

Đầu ghi hình NVR 4 kênh vỏ nhựa

2,352,000đ

Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1

Đầu ghi hình NVR 4 kênh vỏ nhựa

1,308,000đ

Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1/M

Đầu ghi hình NVR 4 kênh vỏ sắt

1,410,000đ

Mã sản phẩm: DS-2DE2A204IW-DE3

Camera IP PTZ 2MP H265+

4,410,000đ

Mã sản phẩm: DS-2DE2A404IW-DE3

Camera IP PTZ 4MP H265+

4,812,000đ

Mã sản phẩm: DS-2AE5225TI-A

Camera HD-TVI PTZ 2MP

10,476,000đ

Mã sản phẩm: DS-2AE4225TI-D

Camera HD-TVI PTZ 2MP

9,420,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CD1323G0E-I

Camera IP 2MP Dome

1,422,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CD1121-I

Camera IP 2MP dome

1,272,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CD1021-I

Camera IP 2MP Thân ống

1,272,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE56F1T-IT3

Camera HDTVI 3.0, bán cầu 3MP

1,020,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16F1T-IT3

Camera HDTVI 3.0 thân trụ

1,068,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE56F1T-ITM

Camera HDTVI 3.0, bán cầu 3MP

648,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16F1T-IT

Camera HDTVI 3.0MP

696,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-IT3

Camera bán cầu FullHD1080P

834,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IT5

Camera thân ống FullHD 1080P

960,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IT3

Camera thân ống FullHD 1080P

912,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-IRP

Camera bán cầu FullHD 1080P

492,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IRP

Camera thân ống FullHD 1080P

534,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IR

Camera thân ống FullHD 1080P

582,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-ITPF

Camera thân ống 2MP

600,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-ITF

Camera thân ống 2MP

648,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE56B2-IPF

Camera bán cầu FullHD 1080P

420,000đ

Mã sản phẩm: DS-2CE16B2-IPF

Camera thân ống Full HD1080P

420,000đ