ĐẦU GHI HÌNH HD-TVI HIKVISION

Mã sản phẩm: DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi hình Turbo HD 3.0 16 kênh vỏ nhựa

2,508,000đ

Mã sản phẩm: DS-7108HGHI-F1/N

Đầu ghi hình Turbo HD 3.0 8 kênh vỏ nhựa

1,464,000đ

Mã sản phẩm: DS-7108HGHI-F1

Đầu ghi hình Turbo HD 3.0  8 kênh vỏ nhựa

1,986,000đ

Mã sản phẩm: DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi hình Turbo HD 3.0 4 kênh vỏ nhựa

1,152,000đ