ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION

Mã sản phẩm: DS-7732NI-I4(B)

Đầu ghi hình NVR 32 kênh H.265+

12,486,000đ

Mã sản phẩm: DS-7716NI-I4(B)

Đầu ghi hình NVR 16 kênh H.265+

10,920,000đ

Mã sản phẩm: DS-7732NI-K4/16P

Đầu ghi hình NVR 32 kênh H.265+

13,692,000đ

Mã sản phẩm: DS-7732NI-K4

Đầu ghi hình NVR 32 kênh H.265+

9,822,000đ

Mã sản phẩm: DS-7632NI-K2

Đầu ghi hình NVR 32 kênh H.265+

6,102,000đ

Mã sản phẩm: DS-7716NI-K4/16P

Đầu ghi hình NVR 16 kênh H.265+

11,442,000đ

Mã sản phẩm: DS-7716NI-K4

Đầu ghi hình NVR 16 kênh H.265+

7,632,000đ

Mã sản phẩm: DS-7616NI-K2/16P

Đầu ghi hình NVR 16 kênh H.265+

7,578,000đ

Mã sản phẩm: DS-7616NI-K2

Đầu ghi hình NVR 16 kênh H.265+

3,816,000đ

Mã sản phẩm: DS-7616NI-K1(B)

Đầu ghi hình NVR 16 kênh H.265+

2,664,000đ

Mã sản phẩm: DS-7608NI-K2/8P

Đầu ghi hình NVR 8 kênh H.265+

5,538,000đ

Mã sản phẩm: DS-7608NI-K1/8P(B)

Đầu ghi hình NVR 8 kênh H.265+

4,182,000đ

Mã sản phẩm: DS-7608NI-K2

Đầu ghi hình NVR 8 kênh H.265+

3,342,000đ

Mã sản phẩm: DS-7608NI-K1(B)

Đầu ghi hình NVR 8 kênh H.265+

2,298,000đ

Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1/4P

Đầu ghi hình NVR 4 kênh H.265+

3,660,000đ

Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1/4P

Đầu ghi hình NVR 4 kênh H.265+

3,660,000đ

Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1/4P(B)

Đầu ghi hình NVR 4 kênh H.265+

3,138,000đ

Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1(B)

Đầu ghi hình NVR 4 kênh H.265+

2,088,000đ

Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1/8P/M

Đầu ghi hình NVR 8 kênh vỏ sắt

3,294,000đ

Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1/M

Đầu ghi hình NVR 8 kênh vỏ sắt

1,722,000đ

Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1

Đầu ghi hình NVR 8 kênh vỏ nhựa

1,620,000đ

Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1/4P

Đầu ghi hình NVR 4 kênh vỏ nhựa

2,352,000đ

Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1

Đầu ghi hình NVR 4 kênh vỏ nhựa

1,308,000đ

Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1/M

Đầu ghi hình NVR 4 kênh vỏ sắt

1,410,000đ